Skip to Navigation

Mina tidigare köp

Datum Produkt Typ Pris Status
Du har inga tidigare registrerade produkter
  • Debiterat – Aktuellt belopp har dragits från dina krediter eller ditt kreditkort
  • Reserverat – Garantiprodukt: Beloppet är reserverat i väntan på spelresultat
  • Återfört – Garantiprodukt; Beloppet är återfört till dina krediter